Úvěry a výhody našich úvěrů

                              


                   

ÚVĚR NA COKOLIV


ÚVĚR PRO PODNIKATELE


ÚVĚR NA KONSOLIDACI, ŘEŠENÍ EXEKUCÍ A DRAŽEB


Reference

Ohlasy spokojených zákazníků

Jaroslav Svoboda

Manažer / Praha 1

Pan Románek mi pomohl zajistit úvěr, vše proběhlo v pořádku a rychle. Když jsem potřeboval předčasne splatit starý úvěr, nemohl jsem vybrat lépe. Hodnotím tedy kladně a souhlasím s uveřejněním na webu."

Drahomíra Vinšová

Prodavačka / Říčany

Díky úvěru, který mi pomohl zajistit pan Románek, jsem se dostala z nepříjemných finančních problémů. Vyřízení bylo rychlé a bezproblémové. Přestože jsem opožděně splácela, pomohl mi vyřídit úvěr s lepšími podmínkami.

Nejčastější dotazy klientů

Co Vás zajímá ?

Forma a podmínky zajištění úvěru

Zajištění spotřebitelského úvěru může být majetkové povahy - jedná se o zajištění zástavním právem k movitým či nemovitým věcem, nebo osobní povahy - jedná se o zajištění ručitelským prohlášením, popř. kombinace obojího. Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o úvěru ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Na zajištění konkrétního úvěru se dohodneme s žadatelem o úvěru vždy v závislosti na výši požadovaného úvěru, celkové dlužné částce a délce jeho splácení.

Předčasné splacení úvěru

Klient je oprávněn úvěr předčasně zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru. V takovém případě má klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení poskytnutého úvěru, tj. na odečtení té části úroků, která dle předpisu splátek nebyla splatná ke dni předčasného splacení úvěru (v případě částečného předčasného splacení úvěru má klient právo na poměrné snížení této části úroků).

Proces vyřízení Vaší žádosti o ůvěr

1. podání žádosti o úvěr a dohodnutí prohlídky nemovitosti k zajištění ručení zástavou

2.prohlídka nemovitosti do 24 hodin

3. rozhodnutí o schválení úvěru do 2 dnů

4.podpis smlouvy do 2 dnů

5. peníze na Váš účet do 3 dnů